دسته بندی ها

مهارت شنیداری گفتاری Listening,Speaking

جهت مشاهده شاخه های این دسته، از منوی سمت راست سایت اقدام نمایید.

مهارت شنیداری گفتاری Listening,Speaking

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
خرید کتاب Academic Encounters Level 1 Listening and Speaking+CD+DVD
نویسنده: Yoneko Kanaoka ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1393 شابک: 9781107674639 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 200 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 1 Teachers Manual Listening and Speaking
نویسنده: Yoneko Kanaoka, Bernard Seal ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1394 شابک: 9781107644922 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 82 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 10000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 2 Listening and Speaking+CD+DVD
نویسنده: Kim Sanabria ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1393 شابک: 9781107655164 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 200 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 2 Teachers Manual Listening and Speaking
نویسنده: Carlos Sanabria, Kim Sanabria, Bernard Seal ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1394 شابک: 9781107688834 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 74 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 10000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 3 Listening and Speaking+CD+DVD
نویسنده: Kim Sanabria، Bernard Seal ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1393 شابک: 97811076731 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 200 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 3 Teachers Manual Listening and Speaking
نویسنده: Kim Sanabria , Bernard Seal ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1394 شابک: 978110762547 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 66 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 10000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 4 Listening and Speaking+CD+DVD
نویسنده: Miriam Espeseth ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1393 شابک: 978110760298 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 200 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000 تومان جلد کتاب: شوميز  
خرید کتاب Academic Encounters Level 4 Teachers Manual Listening and Speaking
نویسنده: Miriam Espeseth , Bernard Seal ناشر: Cambridge تاریخ چاپ: 1394 شابک: 978110760301 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 70 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 10000 تومان جلد کتاب: شوميز  
کتاب  Listen In 1 With CD
نویسنده: David Nunan ناشر: انتشارات Heinle ELT تاریخ چاپ: 1389 شابک: 9780838404188 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 128 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 30000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب (Person to Person 1 (3rd
نویسنده: Jack C. Richards ناشر: Oxford تاریخ چاپ: 2019 شابک: 9786001581878 نوع چاپ: رنگی قطع کتاب: رحلی زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 60000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب (Person to Person 2 (3rd
نویسنده: Jack C. Richards ناشر: Oxford تاریخ چاپ: 2019 شابک: 9780194796326 نوع چاپ: رنگی نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلی زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 60000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب (Person to Person Starter (3rd
نویسنده: Jack C. Richard ناشر: Oxford تاریخ چاپ: 2019 شابک: 9789649819723 نوع چاپ: رنگی نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 128 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 60000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 1
نویسنده: Miles Craven ناشر: انتشارات Cambridge تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780521701983 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 112 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 2
نویسنده: Sally Logan, Craig Thaine ناشر: انتشارات Cambridge تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780521702003 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 112 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 3
نویسنده: Miles Craven ناشر: انتشارات Cambridge تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780521705882 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 112 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Cambridge English Skills Real Listening and Speaking 4
نویسنده: Miles Craven ناشر: انتشارات Cambridge تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780521705905 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 112 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 40000تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Communicate Listening and Speaking Skills 1: Students Book+CD+DVD
نویسنده: Kate Pickering ناشر: انتشارات Macmillan تاریخ چاپ: 1393 شابک: 9780230440180 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلی زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 30000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Communicate Listening and Speaking Skills 2: Students Book+CD+DVD
نویسنده: Kate Pickering ناشر: انتشارات Macmillan تاریخ چاپ: 1393 شابک: 9780230440340 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلی زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 30000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Headway Academic Skills 1 Listening and Speaking
نویسنده: Emma Pathare ناشر: Oxford تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780194741569 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 80 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 50000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Headway Academic Skills 2 Listening and Speaking
نویسنده: Sarah Philpot , Lesley Curnick ناشر: Oxford تاریخ چاپ: 1398 شابک: 9780194741576 نوبت چاپ: اول قطع کتاب: رحلي تعداد صفحات: 80 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 50000تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Impact Listening 1 Student Book
نویسنده: Kenton Harsch, Kate Wolf-Quintero ناشر: انتشارات Longman تاریخ چاپ: 1389 شابک: 9789620058011 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 96 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 35000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Impact Listening 2 Student Book
نویسنده: Kenton Harsch, Kate Wolf-Quintero ناشر: انتشارات Longman تاریخ چاپ: 1389 شابک: 9789620058011 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 96 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 35000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Impact Listening 3 Student Book
نویسنده: Kenton Harsch, Kate Wolf-Quintero ناشر: انتشارات Longman تاریخ چاپ: 1389 شابک: 9789620058035 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 96 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 35000 تومان جلد کتاب: شومیز  
کتاب Impact Values
نویسنده: Richard Day. Junko Yamanaksa ناشر: انتشارات Longman تاریخ چاپ: 2019 شابک: 9789620052637 قطع کتاب: رحلی تعداد صفحات: 96 زبان کتاب: انگلیسی قیمت: 20000 تومان جلد کتاب: شومیز  

کتاب Impact Values

140,000 ریال
کتاب Interactions 1 Listening / Speaking Silver Edition
ناشر: زبان تک شابک: 9780071258227 قیمت: 40000 تومان