دسته بندی ها

سایر کتاب های (فرانسوی)

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

خرید کتاب 101 french verbs the art of conjugation

نویسنده: rory ryder
ناشر: mac graw hill
تاریخ چاپ: 2007
شابک: ٩٧٨٠٠٧١٤٩٩٠٥٧
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 110
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 20000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه (Compréhension écrite niveau 2 (A

نویسنده: rein mimran
زبان کتاب: فرانسوی

 

خرید کتاب فرانسه (comprehension ecrite niveau 1 (A1

نویسنده: rein mimran
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٥٢٠٠٩
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 128
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 30000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه 10 modules pour la production écrite

نویسنده: Corinne Mesana-Alais
ناشر: DIDIER
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٢٢٧٨٠٥٠٦٤٢
نوبت چاپ: اول
قطع کتاب: وزیری
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 30000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه 101 french proverbs

نویسنده: jean -marie cassagne
ناشر: mac graw hill
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٠٠٧١٦١٥٥٥٦
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 152
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 17000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه abc DALF C1/C2 150 exercices avec corriges cd mp3 inclus

نویسنده: Isabelle Barrière
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٨١٧٩٥
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 360
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 50000تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه abc DELF A1 200 exercices + cd mp3 inclus avec corriges

نویسنده: David Clément-Rodriguez
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٨١٧١٩
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 192
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 25000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه abc DELF B2 200 exercices + cd mp3 inclus avec corriges

نویسنده: marie -louse parizet
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٨١٧٤٠
نوبت چاپ: دوم
نوع چاپ: سیاه و سفید
تعداد صفحات: 255
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 40000تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه ABC DELF B2 junior scolaire + DVD + MP3

نویسنده: Adrien Payet
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٨١٨٥٦
نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 50000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسه abc delf junior scolaire 200exercices

نویسنده: Lucile Chapiro
ناشر: CLE INTERNATIONAL
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٢٠٩٠٣٨١٧٦٤
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 176
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 50000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسوی "mon cahier magique ; maternelle grande section ; 5/6ans"

نویسنده: Mathilde Marin
ناشر: nathan
تاریخ چاپ: 2018
شابک: ٩٧٨٢٠٩١٨٦١٥٣١
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 81
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 35000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسوی (Guide de la communication (TCF

نویسنده: فرانک عزیززاده
ناشر: فرازاندیش سبز
تاریخ چاپ:

1397

شابک: 9786005627930
نوع چاپ: سیاه و سفید
قطع کتاب: وزیری
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 30000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسوی (Test de connaissance du francais (TCF

نویسنده: jean-louis boursin
ناشر: belin
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٢٧٠١١٤٤٤٩٨
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 286
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 30000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسوی 101 french idioms

نویسنده: jean -marie cassagne
ناشر: mcgraw-hill
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٠٠٧١٦١٥٦١٧
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 133
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 17000 تومان
جلد کتاب: شومیز

 

خرید کتاب فرانسوی 350 exercices de phonétique

نویسنده: Collectif
ناشر: HACHETTE
تاریخ چاپ: 1397
شابک: ٩٧٨٢٠١٠٢٠٥٥٠٧
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 240
زبان کتاب: فرانسوی
قیمت: 30000 تومان
جلد کتاب: شومیز